שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פלאי גוף האדם
משומש 2 32.5
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 2 18
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45