שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
איוב מקראות גדולות
משומש 4 45.8
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 2 12.7
הלכה לתלמיד ד
משומש 1 11.25
חומש עם רש"י מנוקד-ויקרא/אור ודרך
משומש 1 7
FREDDY'S WORLD PLUS פרדי וורלד פלוס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.575
בישוב שלנו ובסביבתו
משומש 1 13.1325
מילה טובה מאד ד' חלק 2 חמ"ד
משומש 2 25.05
במבט חדש ד' חדש (במבט חדש ד' מהד' חדשה)
משומש 1 11.85