שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח' – חלק ב'
כמו חדש 1 32.55
במשעולי המדע והטכנולוגיה ח'
משומש 1 16.025
בין פרקי אבות לאבות הציונות – חברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית
משומש 1 11.675
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.875
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35