שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
FREDDY'S WORLD PLUS פרדי וורלד פלוס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.575
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
עלי ספרות ט'
משומש 1 21.9
מתמטיקה משולבת
משומש 1 21.445
ביולוגיה של האדם
משומש 1 16.965