שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
העיקר שהבנו כתה ג' חלק א'
משומש 1 13.35
משומש 1