שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חומש מנוקד "באר שמואל" – בראשית
משומש 1 4.5
חומש עם רש"י מנוקד-במדבר/אור ודרך
משומש 1 7
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
חומש עם רש"י מנוקד-דברים/אור ודרך
משומש 1 7
המזרח הקרוב / ז.קליין
משומש 1 10.75
פלאי היקום-ספר
משומש 1 16.25
הארץ מבראשית / ז.קליין
משומש 1 16.5