שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275
מתמטיקה לכיתה ט – חלק ב / גבי יקואל
משומש 2 40.2
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
משומש 1 20.1
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95