שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מילה טובה מאוד ט' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 14.525
אנסין 4 ECB Unseen
כמו חדש 1 22.5
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 14.95
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
TAKE A STANDטייק אסטנד ספר
משומש 1 18.55
פניני הלכה לתלמיד ט'-ברכות ובין אדם לחברו
משומש 1 8.25
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
פניני הלכה לתלמיד-תפילה-לתלמידי כיתה ז'/הרב אליעזר
משומש 1 8.25
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48