שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חומש מנוקד "באר שמואל" – בראשית
משומש 2 9