שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 1 16.7
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
THAT'S RIGHT ספר דאטס רייט
משומש 1 22.425
That's Right חוברת עבודה דאטס רייט
משומש 1 11.5
משומש 1