שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבת הביניים – ממלכת דוד ושלמה (כתה ט)
משומש 1 10
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 12.975
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 10.5
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 2 26.4