שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבת הביניים – ממלכת דוד ושלמה (כתה ט)
משומש 1 14.875
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 14.95
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 2 33.4