שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
על קצה הלשון המחודש ד'
משומש 1 11.175
על קצה הלשון המחודש ה'
משומש 1 10.9075