שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קיצור שולחן ערוך מקור חיים הרב דוד חיים הלוי
משומש 1 12.3075
מילה טובה ג' – ספר 1
משומש 1 13.625
ויקרא מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מילה טובה מאוד ח' – הבנה, הבעה ולשון / מט"ח
משומש 1 14.55
עלי ספרות ח'
משומש 2 37.02
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מדעי החומר ח'
משומש 2 23.75
אנסין 1 ECB Unseen
משומש 1 11.25
מדעי החיים ח'
משומש 2 26.2
מדור לדור ג'
משומש 1 10.6825
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
פניני הלכה לתלמיד-שבת-לכיתה ח'/הרב אליעזר מלמד
משומש 2 16.5
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
יגעת ומצאת – תפילת השחר מסכת ברכות
משומש 1 13.5
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 9.4175
משניות בהירות ה'
משומש 1 12.5
ואלה תולדות – ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת / מט"ח
משומש 1 14.3
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק כיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 14.5525
בעלת הארמון מהד' מחודשת /לאה גולדברג(חום)
משומש 1 14.75
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
ואלה תולדות – מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל
משומש 1 20.175
מילה טובה מאוד ה – חלק 2 ממ"ד
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 1 ממ"ד
משומש 1 11.825
משתלם בהנדסה ה'
משומש 1 7.75
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
משומש 1