שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה משולבת ט' חלק א' מסלול ירוק
משומש 1 21.625
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9