שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
בעלת הארמון מהד' מחודשת /לאה גולדברג(חום)
משומש 1 14.75
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45
שפה מספרת תרבות, ספר ג'
משומש 1 11.7
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 1 16.7
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' אפור
משומש 1 17.845
NEW PRACTICAL GRAMMAR FOR PROFICIENCY ניו פרקטיקל גרמר פור פרופשנסי
משומש 1 21.1
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 1 16.7
עד"י – ערכים דמוקרטיים ויהדות
משומש 1 10.39
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' אפור
משומש 1 20.315