שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוקרים אנרגיה תהליכים ומערכות כיתה ט'
משומש 1 11.37
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95