שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
MORE MODULE PRACTICE E-F-G (מור מודל EFG)
משומש 1 16.975
HIGH POINTS היי פוינטס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 17.65
HIGH POINTS היי פוניטס חוברת PRACTICE BOOK
משומש 1 12.725
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית / דוד שחר
משומש 1 11.25
לדעת היסטוריה – טוטליטריות ושואה
משומש 1 11.95
קול קולקשן 2 COOL COLLECTION
משומש 1 19.625
לדעת היסטוריה – הלאומיות בישראל ובעמים -ראשית הדרך א' עד 1920 (כתום)
משומש 1 10.5
אנרגיה בקצב הכימיה
משומש 1 4.75
הכימיה שבינינו 70%-30% ל-3-5 יחל 2020/זמיר
משומש 1 24.5