שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
CELEBRATING LITERATURE
משומש 1 10.4
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275