שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
מתמטיקה משולבת ז', חלק א', מסלול סגול
משומש 1 11.04
מראות
משומש 1 8