שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ארצות הים התיכון/קליין
משומש 1 10.75
אנסין 3 ECB Unseen
משומש 1 11.25
שפת המפה
משומש 1 8.5
אירופה ללא גבולות
משומש 1 17
משומש 1