שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פניני הלכה לתלמיד ט'-ברכות ובין אדם לחברו
משומש 1 8.25
פניני הלכה לתלמיד-שבת-לכיתה ח'/הרב אליעזר מלמד
משומש 2 16.5
מילון כיס/אבן שושן
משומש 1 12.25
פניני הלכה לתלמיד-תפילת נשים כתה ז'/הרב אליעזר
משומש 1 7.125