שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה 4 יח"ל שאלון 804, חלק ב'-1 / בני גורן
כמו חדש 1 29
לדעת היסטוריה – טוטליטריות ושואה
משומש 1 11.95
מתמטיקה 5 יח"ל שאלון 806, חלק ב'-2 / בני גורן
משומש 1 23.7
מתמטיקה 4 יח"ל שאלון 804, חלק ב'-2 / בני גורן
משומש 1 17.575
כימיה זה בתוכנו
משומש 1 8.95
מתמטיקה 4-5 יח"ל חלק א', שאלונים 804,806 / בני גורן
משומש 1 22.5
מתמטיקה 5 יח"ל שאלון 806, חלק ב'-1 / בני גורן
משומש 1 22.575
בשבילי הטקסט/שרעבי, גנאל
משומש 1 20