שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 2 11.45
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
מבט למרחב
משומש 1 12.5
משומש 1