שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אירופה ללא גבולות
משומש 1 17
פלאי היקום-ספר
משומש 1 16.25
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
אורות ההלכה א+ב בכרך אחד
משומש 1 16.25