שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
גאוגרפיה המפה איזור הים התיכון כיתה ה' – חרדי
משומש 1 9.65
ארצות הים התיכון
משומש 1 10.1175
מעיין חי לתלמיד 3 ספר
משומש 1 8.75
בבא מציעא
משומש 1 4.5
טבע הבריאה ה
משומש 1 10.75
פלאי גוף האדם ספר
משומש 1 13