שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מעיין חי לתלמידים 1 / ספר
משומש 1 9.5
הצפון של ישראל (חדש)
משומש 1 7.5
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
גמרות משמחות – ברכות / אין עומדין
משומש 1 13.75