שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חומש בראשית – למען שמו באהבה
משומש 1 5
מלכים א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
במדבר מקראות גדולות
משומש 1 11.45
משניות מבוארות מסכת סנהדרין /פנחס קהתי
משומש 1 5.625
בבא מציעא משניות מבוארות
משומש 1 5