שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבת הביניים – משבטים לממלכה
משומש 1 14.875
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
מדעי החיים ח'
משומש 2 26.2
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 2 30.35
שורשים וכנפיים ח'
משומש 2 33.45
מילה טובה מאוד ח' – הבנה, הבעה ולשון / מט"ח
משומש 1 14.55
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח', חלק א'
משומש 1 15
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 16.275
מתמטיקה לכיתה ח' – חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 17.6
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 16.675
חוליה בשרשרת ח
משומש 1 15.785