שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
MOVE AHEAD מוב אהד STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
מבוא לתלמוד
משומש 1 8.75
ריץ אפ חוברת
משומש 1 9.87
ריץ אפ ספר
משומש 1 15.5825
משניות משמחות
משומש 1 15.375