שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
עלי ספרות ט'
משומש 1 21.9
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1,STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.6
משניות בהירות ד'
משומש 1 12.5
שמואל ב' / אברהם שושן
משומש 1 7.5
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525