שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
שמואל נקרא ונפעל
משומש 1 11.9