שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שורשים וכנפיים ח'
משומש 1 16.725
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
על שלושה דברים: תיקון עולם, חברה ואדם, חברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית
משומש 1 15.325