שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
סידור רינת ישראל דק לבי"ס-עדות המזרח
כמו חדש 2 36