שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
מילה טובה מאוד ה – חלק 1
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 2
משומש 1 11.825
משומש 1