שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פוינט טו 3 POINT TO ac /טלי גונן
משומש 1 13.75
point to 3
משומש 1 13