שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה 4 יח"ל חלק ג' שאלון 805 / בני גורן
משומש 1 21.75
HIGH POINTS היי פוינטס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 17.65
טעם של כימיה
משומש 1 10.8
HIGH POINTS היי פוניטס חוברת PRACTICE BOOK
משומש 1 12.725
קול קולשן 2
משומש 1 9.5
טעם של כימיה
משומש 1 5
גורן אלגברה
משומש 1 21