שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסלולים ח', חלק 1
משומש 1 15.325
מסלולים ח', חלק 2
משומש 1 15.325
פלאי היקום
משומש 2 26
הארץ מבראשית
משומש 2 31
הגיאוגרפיה של הים
משומש 1 15.5