שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון – חינוך לשוני לכיתה ח' ממ"ד
משומש 1 17.1
חומר באינטראקציה
משומש 1 14.625
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 16.275
קוראים וכותבים
משומש 1 6.75
קורות הדורות מחובן בית שני עד תקופת הראשונים
משומש 1 15
keep in touch too!
משומש 1 13.75
דורות עולם קורות גדולי ישראל והווי התקופה ראשונים
משומש 1 10.25
חוברת עבודה move on
משומש 1 4