שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הגיאוגרפיה של ארה'ב (חדש)
משומש 1 12
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 13.175
אירופה ללא גבולות
משומש 1 16.25
פרקי הלכה ו' – שבת ויום טוב
משומש 1 13.5
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.8
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 17
חומש ויקרא מאירת עיניים
משומש 1 7.5
מלכים א-ב – רשי ומצודות / עוז והדר
משומש 1 6.3575
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 17
יהושע שופטים – רשי ומצודות / עוז והדר
משומש 1 6.3575
על במותי ארץ – מישור החוף: השרון ומישור יהודה /זהבה קליין
משומש 1 10.75
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 1 12.2
מלכים א' / אברהם שושן
משומש 1 7.5
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9.5
ירמיהו – רשי ומצודות / עוז והדר
משומש 1 6.3575
שמואל א-ב – רשי ומצודות / עוז והדר
משומש 1 6.3575