שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
ציוני דרך: מסע זהות בשבילי תרבות ישראל
משומש 1 15.12
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
עבדות חירות עצמאות לכיתה ז'-צבעוני/מירב קסלר-שושן
משומש 1 15
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7