שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הלכה לתלמיד ו'
משומש 2 26.5
משניות משמחות ד' – מסכת תענית
משומש 1 14.75
משניות בהירות ו'
משומש 1 12.5