שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
בבית שלנו-ספר/כהן
משומש 1 9.125
המזרח הקרוב / ז.קליין
משומש 1 10.75