שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
טבע הבריאה ה'-ספר
משומש 1 11.25
מעיין חי לתלמידים 3 / ספר
משומש 1 9.5
דבר בעיתו ה'-ספר
משומש 1 7