שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שורשים וכנפיים ח'
משומש 1 16.725
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
שפה מספרת תרבות, ספר ב'
משומש 1 11.05
טוטליטריות ושואה /ישראל גוטמן
משומש 1 17.4
ג'וין אס JOIN US /רות שמש
משומש 1 19.475
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35