שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מלכים א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
מלכים א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
חומש מנוקד "באר שמואל" – במדבר
משומש 1 5
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מילה טובה מאוד ד' – חלק 2
משומש 1 12.525