שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
גאות ושפל-חוברת עבודה
משומש 1 4.0025
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
מדע וטכנולוגיה כיתה ו
משומש 1 13.175
cool!ספר
משומש 1 16.45
מילה טובה מאוד לכיתה ו ממלכתי דתי
משומש 1 17