שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
להיות אזרחים בישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית (חדש)
כמו חדש 1 25.41
הנדסה גנטית – מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים
משומש 1 15.2675