שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
משניות בהירות ה'
משומש 1 12.5
חוקרים ארץ / מט"ח
משומש 1 11.55