שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חומר באינטראקציה עולמו"ת תורני לכתה ח'
משומש 1 14.625
חומש מנוקד "באר שמואל" – ויקרא
משומש 1 5