שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ALL MY SONS, STUDENT'S BOOK
כמו חדש 1 14.1
ליטרצור פרוגרם 5 יח"ל אופשן 2 LITERATURE PROGRAM
כמו חדש 1 23.15
מתמטיקה 3 יח"ל חלק א' שאלון 801 + חלק ב' שאלון 802 / עוזרי ושלו
משומש 1 25.45
מתמטיקה 3 יח"ל חלק ג' שאלון 803 / עוזרי ושליו
משומש 1 22.275
ליטרצור פור 5 אופשן 2 LITERATURE FOR (ירוק)
משומש 1 7.575
להיות אזרחים בישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית (חדש)
משומש 1 12.705
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1,STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.75
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.4
ספור פשוט עגנון
משומש 1 22.5
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז' (צבע ירוק) (חוליה בשרשרת הדורות כתה ז' /יונה זילברמן (מורשת מודן))
משומש 1 11.6875